موقعیت هتل ساحل روی نقشه,جهت نمایش جزئیات بیشتر مرکز مورد نظر را از لیست مراکز اقامتی انتخاب کنید

 
صفحه اصلی -> لیست هتل های ارومیه--> مشخصات هتل ساحل -->موقعیت هتل ساحل

سایر مراکز اقامتی ارومیه